New Page 1

 

 รหัสสินค้า

<< ย้อนกลับ

สินค้า

ถ้วยขนม

รายละเอียด
ถ้วยขนม/ถ้วยเยลลี่ พลาสติกใส
เกรดอาหาร ปลอดภัยสำหรับใช้บรรจุอาอาร
 


ถ้วยน้ำใส ทรงสูง

 

กล่องใส่ขนม/ขวดโหลขนม

 

บรรจุภัณฑ์ใส่สารส้ม